ETIP SNET Whitepaper: Zavádění e-mobility a dopad na sítě s odkazem na výsledky projektu INTERACT

Úřad pro publikace Evropské unie zveřejnil Bílou knihu o elektromobilitě, která zohledňuje výsledky projektu INTERACT týkající se integrace e-mobility do sítí.   

Mezi odkazy je citován také odborný článek vypracovaný partnery konsorcia INTERACT. Tento odborný článek (Deploying e-mobility in the interact energy community to promote additional and valuable flexibility resources for secure and efficient grid operation) byl prezentován na workshopu CIRED v červnu 2022. Popisuje aplikaci řešení LINK umožňujícího životaschopnou integraci distribuovaných zdrojů, jako je elektromobilita, za účelem zajištění flexibilnější podpory sítě prostřednictvím energetických komunit a restrukturalizace současné struktury trhu.