aktivity

Zde naleznete naše různé aktivity v oblasti šíření informací a přístup k veřejným výstupům vytvořeným v průběhu projektu.

novinky

pracovní balíčky

Činnosti projektu INTERACT jsou rozděleny do následujících sedmi pracovních balíčků (zkráceně WP):

  • WP1 reprezentuje řízení projektu a WP7 obsahuje všechny činnosti související s šířením informací o výstupech a aktivitách projektu.
  • V rámci WP2 budou analyzovány úspěšné přístupy k PED, vytvořena síť kompetencí pro regiony INTERACT a popsány osvědčené faktory úspěchu (tzv. best practices).
  • V rámci WP3 bude zdokumentován současný stav regionů INTERACT, provedena gap analýza nedostatků vůči požadované infrastruktuře a stanoven budoucí návrh architektury LINK.
  • V rámci WP4 bude vypracován technický návrh energetického společenství (vč. rozhraní mezi zúčastněnými stranami a případy užití) a navržen trh založený na LINK-paradigmatu.
  • V rámci WP5 budou popsány právní rámec, obchodní modely, ekonomická hodnocení a potenciální smluvní modely.
  • Všechny získané poznatky budou přizpůsobeny zvláštním požadavkům regionů INTERACT a v rámci WP6 budou integrovány do specifického plánu pro každé energetické společenství.
pracovní balíčky

Činnosti projektu INTERACT jsou rozděleny do následujících sedmi pracovních balíčků (zkráceně WP):

 • WP1 reprezentuje řízení projektu a WP7 obsahuje všechny činnosti související s šířením informací o výstupech a aktivitách projektu.
 • V rámci WP2 budou analyzovány úspěšné přístupy k PED, vytvořena síť kompetencí pro regiony INTERACT a popsány osvědčené faktory úspěchu (tzv. best practices).
 • V rámci WP3 bude zdokumentován současný stav regionů INTERACT, provedena gap analýza nedostatků vůči požadované infrastruktuře a stanoven budoucí návrh architektury LINK.
 • V rámci WP4 bude vypracován technický návrh energetického společenství (vč. rozhraní mezi zúčastněnými stranami a případy užití) a navržen trh založený na LINK-paradigmatu.
 • V rámci WP5 budou popsány právní rámec, obchodní modely, ekonomická hodnocení a potenciální smluvní modely.
 • Všechny získané poznatky budou přizpůsobeny zvláštním požadavkům regionů INTERACT a v rámci WP6 budou integrovány do specifického plánu pro každé energetické společenství.
pracovní balíčky

výsledky a výstupy

No. Výstup WP no. Termín Stažení
D1.1 INTERACT Průběžná zpráva za první rok 1 M14
D1.2 INTERACT Průběžná zpráva za druhý rok 1 M24
D2.1 Mapa kompetencí 2 M6
D2.2 Hodnocení potřeb zúčastněných stran (stakeholdrů) 2 M7
D2.3 Klíčové faktory úspěchu a požadavky pro energetické komunity v rámci projektu INTERACT 2 M10
D3.1 Metodika inventury pro záznam současných technologií 3 M5
D3.2 Popis stávajících technologií a infrastruktury a analýza nedostatků 3 M15
D3.3 ICT Struktura LINK řešení s komunikačními pokyny mezi aktéry v rámci energetické komunity 3 M18
D4.1 Návrh organizace energetické komunity podle LINK řešení 4 M12
D4.2 Případy užití pro integraci stávajících inovativních technologií s LINK řešením 4 M17
D4.3 Struktura trhu a její rozhraní s energetickým společenstvím 4 M19
D5.1 Současný regulatorní rámec a rozdíly mezi cílovými zeměmi PED výzvy 5 M15
D5.2 Obchodní modely pro energetickou komunitu INTERACT 5 M18
D5.3 Požadované kontraktační modely a ekonomické hodnocení řešení 5 M21
D6.1 Roadmapa implementace navrženého řešení INTERACT obecně a pro analyzované energetické komunity 6 M24
D7.1 Plán implementace šíření informací (První verze M2 a aktualizace každých 6 měsíců poté) 7 M2
– Odborné články 7 M3
D7.2 Webová stránka projektu 7 M4
D7.3 Materiály vytvořené pro workshopy, webové stránky a sociální média včetně (obsah, ilustrace, bannery, animace a infografiky pro komplexní informace), s průběžnými aktualizacemi a doplňky 7 M3-24
– Plakát 7
– Leták 7
– Video 7
– Newsletter 7
– Odborné články 7
D7.4 Závěrečná zpráva o šíření informací a závěrečný info leták 7 M24
– Leták 7