aktivity

Zde naleznete naše různé aktivity v oblasti šíření informací a přístup k veřejným výstupům vytvořeným v průběhu projektu.

novinky

activities - intro workshop

Úvodní workshop

Úvodní setkání projektu INTERACT bylo zahájeno v únoru 2021 dvoudenním interním workshopem věnovaným holistické architektuře založené na LINK-paradigmatu.

zobrazit více

pracovní balíčky

Činnosti projektu INTERACT jsou rozděleny do následujících sedmi pracovních balíčků (zkráceně WP):

  • WP1 reprezentuje řízení projektu a WP7 obsahuje všechny činnosti související s šířením informací o výstupech a aktivitách projektu.
  • V rámci WP2 budou analyzovány úspěšné přístupy k PED, vytvořena síť kompetencí pro regiony INTERACT a popsány osvědčené faktory úspěchu (tzv. best practices).
  • V rámci WP3 bude zdokumentován současný stav regionů INTERACT, provedena gap analýza nedostatků vůči požadované infrastruktuře a stanoven budoucí návrh architektury LINK.
  • V rámci WP4 bude vypracován technický návrh energetického společenství (vč. rozhraní mezi zúčastněnými stranami a případy užití) a navržen trh založený na LINK-paradigmatu.
  • V rámci WP5 budou popsány právní rámec, obchodní modely, ekonomická hodnocení a potenciální smluvní modely.
  • Všechny získané poznatky budou přizpůsobeny zvláštním požadavkům regionů INTERACT a v rámci WP6 budou integrovány do specifického plánu pro každé energetické společenství.
pracovní balíčky

Činnosti projektu INTERACT jsou rozděleny do následujících sedmi pracovních balíčků (zkráceně WP):

 • WP1 reprezentuje řízení projektu a WP7 obsahuje všechny činnosti související s šířením informací o výstupech a aktivitách projektu.
 • V rámci WP2 budou analyzovány úspěšné přístupy k PED, vytvořena síť kompetencí pro regiony INTERACT a popsány osvědčené faktory úspěchu (tzv. best practices).
 • V rámci WP3 bude zdokumentován současný stav regionů INTERACT, provedena gap analýza nedostatků vůči požadované infrastruktuře a stanoven budoucí návrh architektury LINK.
 • V rámci WP4 bude vypracován technický návrh energetického společenství (vč. rozhraní mezi zúčastněnými stranami a případy užití) a navržen trh založený na LINK-paradigmatu.
 • V rámci WP5 budou popsány právní rámec, obchodní modely, ekonomická hodnocení a potenciální smluvní modely.
 • Všechny získané poznatky budou přizpůsobeny zvláštním požadavkům regionů INTERACT a v rámci WP6 budou integrovány do specifického plánu pro každé energetické společenství.
pracovní balíčky

výsledky a výstupy

No.VýstupWP no.TermínStažení
D1.1INTERACT Průběžná zpráva za první rok1M14
D1.2INTERACT Průběžná zpráva za druhý rok1M24
D2.1Mapa kompetencí2M6
D2.2Hodnocení potřeb zúčastněných stran (stakeholdrů)2M7
D2.3Klíčové faktory úspěchu a požadavky pro energetické komunity v rámci projektu INTERACT2M10
D3.1Metodika inventury pro záznam současných technologií3M5
D3.2Popis stávajících technologií a infrastruktury a analýza nedostatků3M15
D3.3ICT Struktura LINK řešení s komunikačními pokyny mezi aktéry v rámci energetické komunity3M18
D4.1Návrh organizace energetické komunity podle LINK řešení4M12
D4.2Případy užití pro integraci stávajících inovativních technologií s LINK řešením4M17
D4.3Struktura trhu a její rozhraní s energetickým společenstvím4M19
D5.1Současný regulatorní rámec a rozdíly mezi cílovými zeměmi PED výzvy5M15
D5.2Obchodní modely pro energetickou komunitu INTERACT5M18
D5.3Požadované kontraktační modely a ekonomické hodnocení řešení5M21
D6.1Roadmapa implementace navrženého řešení INTERACT obecně a pro analyzované energetické komunity6M24
D7.1Plán implementace šíření informací (První verze M2 a aktualizace každých 6 měsíců poté)7M2
D7.2Webová stránka projektu7M4
D7.3Materiály vytvořené pro workshopy, webové stránky a sociální média včetně (obsah, ilustrace, bannery, animace a infografiky pro komplexní informace), s průběžnými aktualizacemi a doplňky7M3
– Plakát7M3
– Leták7M3
– Video7M3
– Newsletter7M3
D7.4Závěrečná zpráva o šíření informací a závěrečný info leták7M24