řešitelský tým

INTERACT je mezinárodní výzkumný a inovační projekt, na kterém spolupracují účastníci z výzkumné, municipální a podnikatelské sféry z Rakouska, České republiky a Švédska. Projekt byl vybrán k financování v pilotní výzvě JPI Urban Europe pro energeticky pozitivní čtvrti (PED). Projekt je plánován na 24 měsíců se zahájením v únoru 2021 a s rozpočtem zhruba 570 tisíc EUR.

Trvání projektu: 
         Začátek: Únor 2021
         Konec: Leden 2023

Projektové konsorcium se skládá z následujících partnerů:

  • Rakousko: Sonnenplatz Großschönau GmbH (žadatel a koordinátor projektu), University of Applied Sciences Technikum Wien; TU Wien, Institute of Energy Systems and Electrical Drives
  • Česká republika: LEEF Technologies s.r.o.
  • Švédsko: Tornet Fastighetsutveckling AB

Společnost Sonnenplatz Großschönau GmbH pod vedením OSR Josefa Brucknera a starosty města Großschönau Martina Brucknera si vytkla za cíl šířit informace o alternativních energetických systémech, energetické účinnosti, udržitelnosti, ochraně zdrojů, energeticky úsporném stavění a rekonstrukcích, jakož i o zdravém a pohodlném bydlení. Jedinečná kompetence společnosti Sonnenplatz je známá pod názvem „Probewohnen®“. Tento concept znamená, že lidé si mohou reálně vyzkoušet, jak pohodlné je bydlení v pasivním domě, mohou sbírat zkušenosti o energeticky úsporném stavění a seznámit se s moderními stavebními technologiemi. K dosažení uvedených cílů projektu je druhou hlavní kompetencí společnosti pořádání exkurzí, seminářů a školení k těmto tématům.

Vedle technických a odborných kompetencí, má společnosti Sonnenplatz za sebou i úspěšnou realizaci různých národních i mezinárodních projektů v široké oblasti energetické účinnosti (včetně inteligentních sítí, inteligentního měření budov, vzdělávacích opatření a dalších). Kromě toho společnost Sonnenplatz získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti projektového řízení a mezinárodních projektů. V rámci svých dosavadních aktivit společnost Sonnenplatz vytvořila širokou síť výzkumných, vývojových a technologických partnerů působících v oblasti energeticky úsporných budov, smart living, IoT a smart grids. Již existující kontakty a spolupráce s různými institucemi, společnostmi, organizacemi a koncovými uživateli budou pro projekt velmi užitečné.

Technische Universität Wien (TU WIEN) je s téměř 30 000 studenty (19 % cizinců, 30 % žen) a přibližně 4 800 zaměstnanci (1 800 akademických pracovníků) největší rakouskou výzkumnou a vzdělávací institucí v oblasti přírodních a technických věd. Již více než 200 let se na TU WIEN studuje a vyučuje pod heslem „Technologie lidem“. TU WIEN má osm fakult: Architektura a plánování, Chemie, Stavební inženýrství, Počítačové vědy, Elektrotechnika a informační technologie, Matematika a geoinformace, Strojírenství a průmyslové inženýrství a Fyzika.

Ústav pro energetické systémy a elektrické pohony (ESEA) je zařazen do Fakulty elektrotechniky a informačních technologií. Do ESEA patří Katedra elektrických systémů, která se zaměřuje na tzv. Super Grids, charakterizované nadnárodními a transkontinentálními energetickými sítěmi; Universal Grids, charakterizované integračními energetickými systémy; a Smart Grids, včetně návrhu architektury a automatizace energetiky.

LEEF Technologies je poradenská společnost specializující se na vývoj projektů v oblasti energetiky a dopravy. LEEF sídlí v Praze v České republice. Zaměřuje se především na studie proveditelnosti, analýzy trhu, tvorbu strategií souvisejících se zaváděním nových technologií nebo inovativních obchodních modelů. Činnost společnosti se obvykle odehrává na rozhraní mezi výzkumem, vývojem a komerčními aplikacemi.

LEEF spolupracuje s mnoha subjekty působícími zejména v oblasti energetiky jako jsou výrobci energie, provozovatelé distribučních a přenosových soustav nebo v oblasti komunální sféry (např. město Praha) v České republice. Společnost LEEF působí na trhu od roku 2010 a v posledních letech se zaměřuje zejména na projekty bateriového skladování energie, elektromobility, distribuované výroby a energetické účinnosti.

University of Applied Sciences Technikum Wien (UASTW) v posledních letech úspěšně realizovala řadu výzkumných projektů v oblasti energeticky pozitivních čtvrtí, chytrých měst a regionálních energetických společenství, jakož i stacionárních a mobilních úložišť. Hlavní odbornost spočívá v posuzování a vývoji příslušných technologií týkajících se udržitelných budov a měst. Dalšími stěžejními odbornostmi jsou hodnocení udržitelnosti, zapojení uživatelů a hodnocení použitelnosti se silným důrazem na zapojení koncových uživatelů a zúčastněných stran.

UASTW v současné době pracuje na výzkumných projektech CLUE, Beyond, R2EC a Flex+, které se zaměřují na integraci uživatelů v oblasti energetických společenství a regionálních energetických systémů. Kromě toho, tým města Vídně pro živoucí energeticky pozitivní čtvrti kolpEQ je součástí specializace pro systémy obnovitelných zdrojů energie na Fakultě průmyslového inženýrství UASTW.

Společnost Tornet staví a spravuje atraktivní a ekologické nájemní byty ve větších švédských městech. Bytový fond společnosti Tornet se skládá z nemovitostí, které sama postavila, a každoročně plánuje postavit 800-1000 nových nájemních bytů v rostoucích švédských regionech. Společnost postavila již 1500 bytů a dalších 1000 bytů je ve fázi projektování/výroby.

V současné době má Tornet ve Švédsku 23 komplexů budov. Společnost je aktivní v mnoha projektech směřujících k energeticky pozitivním čtvrtím, vč. několika výzkumných. Například v rámci výzkumného projektu Tallbohov Electric Village vyvíjí Tornet energetický systém s nízkou klimatickou stopou využívající umělou inteligenci a ukazatele uhlíkové náročnosti různých zdrojů energie v reálném čase. Projekt Tallbohov Electric Village se rovněž zaměřuje na klimatickou stopu nájemníků, a to prostřednictvím vývoje platformy pro podněcování cirkulárního a udržitelného životního stylu. V rámci projektu INTERACT se projekt ve Fyllinge bude zabývat rozvojem městských čtvrtí s cílem vytvořit místní energetická společenství se sníženou energetickou stopou plynoucí ze vzájemného sdílení a využívání zdrojů, které lze znovu použít nebo využití zbytkových zdrojů energie.