Švédsko

Fyllinge

Společnost Tornet Fastighetsutveckling AB (developerská společnost) rozvíjí ve Švédsku řadu lokalit, z nichž Fyllinge (část města Halmstad na jihozápadě Švédska) je jednou ze zvláště zajímavých. Tato obec totiž vyzvala k tvorbě inovativních řešení a rozvoji nových, odvážných a obtížných konceptů, které by skutečně řešily a iniciovaly změnu využití dostupných omezených zdrojů.

Plány pro Fyllinge počítají s přibližně 2000 byty v kombinaci s rekreačními plochami a plochami pro městské zemědělství. Plány Tornet pro Fyllinge již zahrnují místní výrobu tepla a elektřiny formou hybridních solárních panelů a geotermálního vytápění. Kromě toho se v oblasti nachází nákupní centrum „hallarna“, které obsahuje několik komerčních subjektů s potřebou chlazení, vytápění a elektřiny, jako jsou obchody s potravinami a léky. Energetické společenství v této oblasti by mělo potenciál propojit všechny tyto subjekty a umožnit efektivnější využívání lokálně vyrobené energie. V oblasti se také plánuje vybudování speciálních pruhů pro elektrobusy, které by rovněž mohly sloužit jako zajímavý prvek systému. Ve Fyllinge bude projekt INTERACT sloužit k návrhům pro nové developerské čtvrti.