Nové video vysvětluje jak LINK-Solution poskytuje nové strategie pro řízení napětí v sítích nízkého napětí s mnoha fotovoltaickými systémy

TLINK-Solution poskytuje nové strategie pro řízení napětí v sítích nízkého napětí s mnoha fotovoltaickými systémy, tj. místní změnu reaktance X(U) kombinovanou se soběstačnými zdroji jalového výkonu ve vlastnictví odběratelů. Následující video ukazuje zvýšenou účinnost nových strategií ve srovnání s nejmodernějšími řídicími strategiemi, jako je lokální změna jalového výkonu Q(U) fotovoltaických střídačů.