Setkání členů projektu INTERACT v Goteborgu

První setkání konsorcia projektu INTERACT se konalo ve švédském Göteborgu. Během dvoudenního setkání byl probrán aktuální průběh projektu a také nadcházejících prací druhé poloviny prvního projektového roku. V rámci setkání navštívili členové týmu INTERACT také vědecký park Johanneberg, kde se dozvěděli více o projektu FED – Fossil Free Energy Districts. Všichni členové týmu INTERACT byli potěšeni, že se konečně mohli osobně setkat.

Za uplynulých šest měsíců projektu bylo identifikováno více než 60 stávajících nebo probíhajících projektů pozitivně energetických čtvrtí v Rakousku, ve Švédsku a v České republice. Pro hlubší analýzu bylo vybráno přibližně 15 projektů a jejich výsledky byly prezentovány během setkání. Rovněž byly předloženy první výsledky z pohovorů se zúčastněnými stranami v pilotní rakouské lokalitě a dále byl prezentován současný pokrok při shromažďování všech požadovaných dat pro obě pilotní lokality. Během setkání konsorcia se konal workshop, který měl za cíl definovat faktory úspěchu pro energetické společenství projektu INTERACT.

Zástupci Vídeňské technické univerzity dále představili již realizované aktivity a činnosti na projektu. Byla diskutovaná současná struktura trhu a potřebná struktura trhu pro vznik fungujícího energetického společenství.