Setkání týmu INTERACT v Helsingborgu

V červnu se ve švédském Helsinborgu konalo druhé setkání členů konsorcia INTERACT. Setkání bylo naplánováno společně se setkáním programu PED, které se konalo během konference Urban Future v Helsingborgu. Setkání bylo uspořádáno jako hybridní, protože zástupkyně z TU Wien byl na jiné konferenci, CIRED 2022 v Portu, kde prezentovala příspěvek vypracovaný v rámci našeho projektu INTERACT.

Diskutovali jsme zejména o možných případech využití a obchodních modelech relevantních pro pokročilé energetické komunity, jako je Energetická komunita INTERACT. S využitím holistického přístupu navrženého TU Wien (LINK Solution) jsou možnosti zejména ve využití potenciálu řízení strany poptávky v rámci bilance spotřeby a výroby energie členů komunity k poskytování pomocných služeb pro energetickou síť.