Vytvoření cesty k holistickým energetickým komunitám – průběh aktivit prvního roku výzkumného projektu INTERACT

INTERACT řeší jedno z největších současných témat pro městskou infrastrukturu: bezpečné a spolehlivé fungování dodávek elektřiny při současném zvyšování podílu distribuovaných zdrojů energie pomocí funkčních energetických komunit, které pracují v souladu s energetickou sítí.  Projekt navrhuje zavedení holistické architektury energetického systému, která umožňuje zvýšení energetické nezávislosti, udržuje ekonomickou hodnotu v regionu, přispívá k sociální soudržnosti a zvyšuje robustnost a spolehlivost dodávek energie na všech úrovních sítě.

Výzkumný projekt INTERACT (Integrace inovativních technologií pozitivních energetických čtvrtí do holistické architektury) si proto klade za cíl vypracovat plán bezpečného a spolehlivého začlenění energetického společenství do struktury energetické soustavy se zaměřením na dva pilotní regiony ve Švédsku a Rakousku.

Po dokončení prvního roku projektu se již můžeme ohlédnout za zajímavými poznatky a pokrokem na cestě k vytvoření našeho holistického energetického společenství.

V prvním roce jsme se soustředili na zjištění poznatků o současném stavu projektů PED (Positive Energy Districts, česky Energeticky pozitivních čtvrtí) a na identifikaci možností sdílení poznatků pro projekty INTERACT v podobě faktorů úspěchu. Výměna znalostí a vytvoření sítě odborníků, kteří pracují na společných cílech prostřednictvím projektů energetických komunit a PED, bylo jedním z klíčových kroků. Byl proveden systematický sběr informací o projektech PED a projektech podobných konceptu PED v Rakousku, Švédsku a České republice.  A to na základě rešerše literatury a zejména rozhovory s vedoucími vybraných projektů. Výměna poznatků mezi kolegy nám posloužily jako základ pro identifikaci výzev a zamyšlení se nad faktory úspěchu při realizaci projektů.

Od pohledu na ostatní projekty jsme přešli k bližšímu poznání našich místních komunit ve dvou cílových regionech projektu: v rakouském Großschönau a švédském Fyllinge. Prostřednictvím mapování zainteresovaných stran jsme identifikovali relevantní aktéry pro oba regiony a pomocí osobních rozhovorů jsme přiblížili jejich perspektivy, motivace a očekávání směrem k úspěšné realizaci energetické komunity.

Pro vypracování na míru šitých plánů realizace energetických společenství INTERACT pro oba hlavní regiony projektu jsme nejprve začali s definicí standardizované, společné metodiky inventarizace pro evidenci současných technologií souvisejících s energetikou. Na základě tohoto postupu jsme shromáždili příslušné informace v Großschönau a Fyllinge a v současné době vytváříme analýzu současného stavu s požadovaným stavem pro LINK řešení. Toto porovnání nám poslouží k identifikaci potřebných změn, modernizace nebo doplnění, které umožní energetickému společenství fungovat v souladu s distribuční sítí a schopnému realizovat definované případy užití, jako jsou nouzové a cenově řízené procesy demand response.

Naše zprávy najdete na našich webových stránkách zde!

Díky setkání našeho konsorcia ve švédském Göteborgu se konsorcium mohlo poprvé osobně setkat. Pomohlo také pochopit švédský pohled na budoucí realizaci projektů energetických komunit a blíže porozumět naší místní případové studii ve Fyllinge. V průběhu roku 2022 plánujeme navštívit druhý cílový region v rakouském Großschönau a znovu se osobně setkat za účelem důležitého doladění probíhajících projektových prací.

Co bude následovat?

Náš druhý projektový rok se bude zaměřovat na detailní analýzu a vývoj konceptů Energetického společenství: V rámci aktivit pracovního balíčku WP4 (Návrh energetického společenství založeného na LINK řešení s ohledem na potřeby zúčastněných stran) podáme ucelený přehled o činnostech, modelech vlastnictví, zúčastněných stranách, rolích a možnostech vytváření a sdílení hodnot energetických společenství obecně a konkrétně energetického společenství INTERACT, podpoříme budování kompetencí a rozhodování o kritické infrastruktuře na základě faktů založených na meziodvětvovém výzkumu.

Prověříme také právní a ekonomická témata související s energetickými společenstvími, přičemž zdůrazníme současný právní rámec v partnerských zemích a provedeme ekonomické hodnocení vybraných obchodních případů Energetického společenství INTERACT.

S roadmapou pro úspěšnou implementaci energetických společenství INTERACT jako závěrečným výstupem projektu chceme vytvořit podpůrný nástroj pro změnu politiky.

Červen a červenec pro nás budou nabité, protože se zúčastníme tří konferencí po celé kontinentální Evropě:

Ozvěte se nám a setkejte se tam s námi!