Holistické řešení pro inteligentní sítě založené na paradigmatu LINK: nová kniha vydaná v listopadu 2021

Tuto novou knihu vydanou nakladatelstvím Springer vypracovali Prof. Albana Ilo a Dr. Daniel-Leon Schultis. Představuje důkladný výklad LINK-paradigmatu, který se uplatňuje také v projektu INTERACT. Autoři jsou zároveň zástupci TU Wien v projektu INTERACT.

Kniha představuje ucelené řešení pro inteligentní sítě, které zahrnuje výrobce elektřiny, úložiště elektřiny, distribuční sítě, trh a spotřebitele. Autoři odvodili architektonické paradigma pro Smart Grids LINK řešení z jejich fraktální struktury. Holistická architektura založená na LINK řešeníumožňuje rozsáhlou integraci distribuovaných zdrojů energie tím, že minimalizuje množství dat, které jsou vyměňovány mezi jednotlivými účastníky , a zohledňuje tak soukromí a kybernetickou bezpečnost již od návrhu. Přímočarost řešení LINK souvisí s jeho standardizovanými strukturami, které umožňují propojení energetických a neenergetických odvětví a energetických společenství. Regulace volt/var jako jedno z nejnáročnějších provozních procesů inteligentních sítí je v této publikaci podrobně popsáno.

Kapitolu po kapitole je čtenář postupně uveden do tohoto jedinečného řešení, což usnadňuje jeho praktickou implementaci. Kniha je cenným zdrojem informací pro odborníky, konzultanty, inženýry, vědce a studenty v oblasti Smart Grids a aktéry trhu s elektřinou a politiky.

Další informace o LINK-Paradigmatu naleznete v sekci „O projektu“ na této webové stránce a zde.

LINK book