INTERACT na konferenci ‚URBAN FUTURE 22‘ ve švédském Helsingborgu

Ve dnech 1.-3. června 2022 se v Helsingborgu sešla globální komunita tvůrců měst na konferenci URBAN FUTURE. Členové projektu INTERACT následovali pozvání JPI URBAN Europe, aby se připojili ke konferenci a setkali se s členy projektů všech čtyř projektů financovaných JPI Urban Europe (Cities4PEDs, INTERACT, PED-ID, Trans-PED).

Za tímto účelem koordinátor JPI Urban Europe Christoph Gollner a jeho tým uspořádali společnou večeři pro všechny členy projektu, aby mohli začít diskutovat a seznámit se s „komunitou JPI“ v neformálním prostředí. To posloužilo jako plodný začátek společné spolupráce na workshopu druhý den konference, na kterém byly všechny projekty vyzvány, aby představily svůj pokrok a výsledky projektů. V prostředí workshopu se konaly diskuse kolem kulatého stolu, jejichž cílem bylo prohloubit výměnu názorů mezi projekty na témata, která jsou relevantní pro společný cíl dosažení PED.

Tyto diskuse se zabývaly tématem definic a mapování čtvrtí PED a výzvami a překážkami existujícími při identifikaci čtvrtí, které směřují k dosažení „plus-energie“. S tím úzce souvisí téma metodik hodnocení a způsobu, jakým by bylo možné sjednotit různá kritéria a metody pro definování PED. Třetí skupina se zaměřila na úroveň nástrojů měst a dynamiku sousedství, které podporují a prosazují vytváření a realizaci PED. Čtvrtá skupina diskutovala o zkušenostech, výzvách a úspěšných příkladech zapojení zainteresovaných stran v rámci projektů a směrem k vytvoření projektů PED.
https://urban-future.org/event/helsingborg-22/