Poslední setkání INTERACT týmu v Großschönau

Poslední osobní setkání členů týmu INTERACT se uskutečnilo v rakouském Großschönau. Großschönau je jedním ze dvou pilotních regionů projektu INTERACT.

Großschönau si stanovilo cíl stát se do roku 2030 energeticky neutrálním a aktivně na splnění cíle pracuje. V obci je mnoho střech vybavených fotovoltaikou,  je zde moderní systém centrálního zásobováním teplem z biomasy  doplněný decentralizovaným řešením s tepelnými čerpadly. Mezi další proaktivní kroky patří založení lokálního energetického společenství. Cílem je také vytvořit regionální energetické společenství ve spolupráci s obcemi v širším okolí.

Členové konsorcia měli jedinečnou příležitost diskutovat o otázkách komunitního energetického rozvoje přímo se starostou města Großschönau. Starosta města Großschönau, pan Martin Bruckner, vysvětlil a předvedl aktivity města Großschönau v oblasti energetiky a jejich praktické fungování. Navštívili jsme systém dálkového vytápění založený na dřevní štěpce, energetické datové centrum a multifunkční veřejnou budovu vybavenou fotovoltaickými a bateriovými systémy, která může v případě nouze fungovat jako komunitní centrum, protože poskytuje elektřinu, potraviny a přístřeší. 

Prohlédli jsme si stálou expozici “ Sonnenwelt“ (“Sluneční svět”), který nám poskytl informace o sluneční energii a jejím využití v historii a o jejím vlivu na klima, energetiku a rozvoj lidstva. 

Kromě návštěvy obcec byl součástí programu také interní workshop. Hlavní část semináře byla věnována plánu implementace energetického společenství INTERACT, který je hlavním výstupem projektu. Diskutovalo se o hlavních krocích potřebných k dosažení plně integrovaných komunit využívajících energii z obnovitelných zdrojů, se zvláštním zaměřením na to, kdo musí jednat, jaké změny v současné praxi jsou nutné a jaké jsou z toho implikace.