Výsledky projektu INTERACT jsou zmíněny ve nedávné studii: Dopad energetických společenství na sítě

Výsledky projektu INTERACT byly zmíněny v důležité vědecké práci publikované Úřadem pro publikace Evropské unie a jejímiž autory byly ISGAN a ETIP SNET. Studie s názvem „Dopad energetických komunit na sítě“ zkoumá roli energetických komunit při zvyšování flexibility sítě a integraci obnovitelných zdrojů energie.

Studie zkoumá potenciál energetických komunit zvýšit flexibilitu sítě a podporovat integraci distribuovaných obnovitelných zdrojů energie. Zdůrazňuje výzvy a příležitosti pro provozovatele distribučních a přenosových soustav při řízení těchto energetických komunit. Dokument zdůrazňuje význam energetických komunit při iniciaci využívání flexibility na straně spotřeby, podpoře obnovitelné energie a zajištění rovného zapojení do energetického trhu.

Pro podrobnější informace si můžete přečíst v plném znění zde.