🎥 INTERACT – Integrace inovativních technologií pozitivních energetických okrsků do ucelené architektury

Publikovali jsme nové video!

V současné době žijeme v době, kdy využíváme více světových zdrojů, než bychom měli. Energetické systémy přecházejí na decentralizovanější, flexibilnější a autonomnější provoz. Klimatické změny způsobené naší závislostí na uhlí, ropě a plynu vedou k neobvyklým extrémním projevům počasí, suchu, poklesu hladiny vody a vyvolávají obavy o dlouhodobou spolehlivost dodávek elektřiny.  

INTERACT je zde proto, aby tento přechod podpořil a umožnil rozsáhlou implementaci obnovitelných distribuovaných zdrojů fungujících harmonizovaně s energetickou sítí ve smyslu respektování a řešení technických problémů v rámci těchto nových, flexibilnějších struktur. 

Architektura LINK zahrnuje síť vysokého, středního a nízkého napětí i jednotlivá místa připojení k síti, která nazýváme zákaznické elektrárny. Navrhujeme také reorganizaci struktury trhu podle principu fraktálu, aby trhy lépe odrážely fyzické toky elektřiny. 

INTERACT se zaměřuje na energetické komunity, které budují jeden z významných bloků pro vytváření pozitivních energetických čtvrtí. Okresů, které v průběhu celého roku vyrábějí více energie, než spotřebují. Energetická komunita komunikuje s energetickou sítí tak, aby bylo možné provádět procesy odezvy na poptávku a vytvářet a rozvíjet služby pro komunitu.Cílem energetické komunity INTERACT je optimalizovat výrobu a spotřebu na místní úrovni, podporovat integraci distribuovaných zdrojů energie, zlepšit využití kapacity stávající infrastruktury a vytvořit co nejlepší služby pro své členy tak, aby energetická komunita byla životaschopná a udržitelná.